Lisans Programı
ESKİ-YENİ MÜFREDAT DERS UYUM TABLOSUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
DERS MÜFREDATI VE DERS İÇERİKLERİ

DERS İÇERİKLERİNE ERİŞMEK İÇİN İLGİLİ DERSİN ADINA TIKLAYINIZ.

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

SINIF

YY

AKTS KR

Z/S

 
 

TDB 1801

YDB 1811

YDB 1813

YDB 1815

İKT 1001

KAY 1805

İŞL 1801

ENF 1801

İKT 1003

İŞL 1807

ATB 1801

Türk Dili I

İngilizce I *

Almanca I *

Fransızca I *

İktisada Giriş I

Hukukun Temel Kavramları

İşletme Bilimine Giriş

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Matematiksel İktisada Giriş I

Genel Muhasebe I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

5

3

4

3

4

4

2

Z

Z/s

Z/s

Z/s

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 

TOPLAM

30

 

 

TDB 1802

YDB 1812

YDB 1814

YDB 1816

İKT 1002

KAY 1802

İŞL 1808

İKT 1004

KAY 1804

İKT 1006

ATB 1802

Türk Dili II

İngilizce II *

Almanca II *

Fransızca II *

İktisada Giriş II

Anayasa Hukuku

Genel Muhasebe II

Matematiksel İktisada Giriş II

Siyaset Bilimi

İktisat Sosyolojisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

5

3

3

4

4

4

2

Z

Z/s

Z/s

Z/s

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 

TOPLAM

30

 

 

İKT 2001

İŞL 2805

İŞL 2807

İKT 2003

İKT 2005

İKT 2007

YDB 2811

YDB 2813

YDB 2815

Mikro İktisat I

İşletme İstatistiği I

Borçlar Hukuku

Matematiksel İktisat

Kamu Maliyesi

Makro İktisat I

İngilizce III *

Almanca III *

Fransızca III *

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

3

3

3

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z/s

Z/s

Z/s

 

TOPLAM

30

 

 

İKT 2002

İŞL 2806

İKT 2004

İKT 2006

İŞL2814

İKT 2008

YDB 2812

YDB 2814

YDB 2816

Mikro İktisat II

İşletme İstatistiği II

İktisat Metodolojisi

İktisadi Düşünce Tarihi

Ticaret Hukuku

Makro İktisat II

İngilizce IV *

Almanca IV *

Fransızca IV *

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

3

5

5

5

3

3

3

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z/s

Z/s

Z/s

 

TOPLAM

30

 

 

İKT 3001

İKT 3003

İKT 3005

Para Teorisi

Uluslararası İktisat Teorisi

Ekonometri I

3

3

3

5

5

5

6

6

6

Z

Z

Z

 
 

Seçmeli Dersler

 

 

     

İKT 3501

İKT 3503

İKT 3505

İKT 3507

İKT 3509

İKT 3511

İKT 3513

İKT 3515

İKT 3517

İŞL 3905

KAY 3905

İKT 3519

Yönetim Ekonomisi

Endüstri İktisadı

Tarım Ekonomisi

Gelir ve İstihdam Teorisi

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

Politik Ekonomi

Enerji Ekonomisi

Devlet Bütçesi

Gayri Menkul Ekonomisi

Finansal Tablolar Analizi

Medeni Hukuk

İktisat Tarihi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

TOPLAM

30

 

 

İKT 3002

İKT 3004

İKT 3006

Para Politikası

Uluslararası İktisat Politikası

Ekonometri II

3

3

3

6

6

6

6

6

6

Z

Z

Z

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

İKT 3502

İKT 3504

İKT 3506

İKT 3508

İKT 3510

İŞL 3910

İKT 3512

İKT 3514

İKT 3516

İŞL 3912

KAY 3904

İKT 3518

Çevre Ekonomisi

Bölgesel İktisat

Kurumsal İktisat

Gayri Menkul Yatırımı ve Fin.

İktisadi Okullar ve Politikalar

Yatırım Projelerinin Değerlen.

İktisat Felsefesi

Para ve Finansal Piyasalar An.

Vergi Hukuku

Yönetim ve Organizasyon

İdare Hukuku

Türk İktisat Tarihi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

TOPLAM

30

 

 

İKT 4001

İKT 4003

Türkiye Ekonomisi

Büyüme Teorisi

4

4

7

7

5

5

Z

Z

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

İKT 4501

İKT 4503

İKT 4505

İKT 4507

İKT 4509

İKT 4511

İKT 4513

İKT 4515

İKT 4517

İŞL 4903

ÇEİ 4901

İKT 4519

İKT 4521

İKT 4523

İKT 4525

Turizm Ekonomisi

İktisadi Bütünleşme ve AB

Finans İktisadı

İşgücü Piyasaları

Uluslararası Para ve Finans

Yenilik İktisadı ve Teknoloji

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları

Sağlık Ekonomisi

Oyun Teorisi

Kıymetli Evrak Hukuku

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Türk Vergi Sistemi

Kantitatif Analiz Teknikleri

Maliye Politikası

Uluslararası Politik Ekonomi

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

TOPLAM

30

 

 

İKT 4002

İKT 4004

İktisat Politikası

Kalkınma Teorisi

4

4

8

8

5

5

Z

Z

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

İKT 4502

İKT 4504

İKT 4506

İKT 4508

İKT 4510

İKT 4512

İKT 4514

İKT 4516

İKT 4518

İKT 4520

İKT 4522

İKT 4524

İKT 4526

İKT 4528

İKT 4530

Kent Ekonomisi

Açık Ekonomilerde Makro Teoriler

Dünya Ekonomisi

Refah İktisadı

Rekabet Teori ve Politikası

Ekonomi Hukuku

Yenilikçilik ve Girişimcilik

Eğitim Ekonomisi

Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

Uluslararası Göç ve Ekonomi

Davranışsal ve Deneysel Ekonomi

Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri

İktisadi ve Finansal Krizler

Uygulamalı Ekonometri

Teknoloji ve Sanayileşme Pol.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

 

TOPLAM

30

   

MİNİMUM MEZUNİYET KREDİSİ: 240 KREDİ

 

AÇIKLAMA: Öğrenciler, 5. yarıyıldan başlayan seçmeli derslerini bölüm
içinden veya bölüm dışından seçebilirler. Ancak eğitim süresi boyunca
özel ilgi alanı (spor, müzik, güzel sanatlar) derslerinden en fazla 1 ders seçebilirler.

YY-Yarıyıl, AKTS KR-AKTS Kredisi, Z-Zorunlu, S-Seçmeli

 

 

AKTS Bilgi Paketi
Personel E-Posta
Öğrenci E-Posta
Yukarı Çık